Advies en quick scan erfgoedwaarde

MONUMENTA zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd overgaat tot de aankoop, erfpacht, of huur van een onroerend goed met erfgoedwaarde.

Wat is een quick scan?

Wij brengen met u, of in uw opdracht, een bezoek aan het historische gebouw of ensemble waarin u als koper, erfpachter, of huurder interesse heeft en voeren een ‘quick scan’ uit. Een quick scan is een eerste beoordeling van de erfgoedwaarden op basis van een oppervlakkige opname van vormen, stijlen, afwerkingen, materialen, en zichtbare bouwsporen, eventueel aangevuld met enkele opzoekingen om de waarnemingen te kaderen.

Tijdens of na het bezoek geven we objectief advies over het gebruikspotentieel en de beperkingen van het onroerend goed. We informeren u ook over uw rechten en plichten als toekomstige eigenaar/gebruiker, over eventuele onderzoeksverplichtingen, over financiële ondersteuning voor onderzoek, onderhoud, restauratie of herbestemming, enzovoort. De bevindingen van de scan worden mondeling uiteengezet. De bevindingen samenvatten in een nota is mogelijk.

Opgelet, een quick scan is geen bouwhistorisch onderzoek. De bevindingen zijn altijd indicatief en voorwaardelijk, en dienen later door uitgebreider onderzoek geverifieerd te worden. Met een CHE-rapport of een bouwhistorische opname krijgt u wel volledig inzicht in de erfgoedwaarden van een gebouw of site.

Waarom een quick scan?

Een historisch gebouw dat te koop of te huur staat, mag doorgaans rekenen op veel interesse. Vaak roept het erfgoedstatuut van een onroerend goed echter heel wat vragen op. Wat kan en mag er bijvoorbeeld in vastgesteld bouwkundig erfgoed, in een gebouw in CHE-gebied, of in een beschermd monument of cultuurhistorisch landschap?

Een quick scan met advies neemt meteen heel wat onzekerheden weg en biedt u waardevolle argumenten voor het voeren van prijsonderhandelingen.

Wat kan MONUMENTA voor u doen?

  • Uitvoeren van een quick scan met mondelinge feedback;
  • Uitvoeren van een quick scan met mondelinge feedback en een samenvattende nota;
  • Toelichten van regels en procedures inzake bestemming, bouwkundige ingrepen, onderzoek, financiële ondersteuning,…
  • Opmaken van een CHE-rapport of bouwhistorische opname in functie van een aankoop;
  • Opmaken van een plaatsbeschrijving bij aankoop, al dan niet met eindinspectie bij overdracht;

Wat kost een plaatsbezoek met quick scan?

Een plaatsbezoek met quick scan en onmiddellijke feedback voeren wij uit voor de vaste prijs van 210 euro exclusief 21% BTW. Bij een plaatsbezoek buiten de Antwerpse districten en randgemeenten rekenen we een verplaatsingskost aan.

Voor een quick scan met samenvattende nota, of voor een quick scan van domeinen, grote sites, of complexe gebouwen bezorgen we u een prijs op maat.

Contacteer ons voor een afspraak, een offerte, of meer informatie.