Plaatsbeschrijving

Herstellingen aan een historisch gebouw zijn doorgaans complexer en duurder dan aan een doorsnee pand. Met een gedetailleerde plaatsbeschrijving van MONUMENTA constateert of weerlegt u na verhuur, verkoop, of werken eenvoudig nieuwe schade aan een onroerend goed met erfgoedwaarde.

Een plaatsbeschrijving?

Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving is een objectieve momentopname van de staat van een onroerend goed, goedgekeurd door alle betrokken partijen. Ze omvat een beschrijving van de aard, de kwaliteit en de staat van de gebruikte materialen en van de bestaande gebreken en schade. Foto’s vullen de beschrijving aan.

Een correct opgestelde plaatsbeschrijving is een juridisch waardevol document. Het is uw enige basis voor het vaststellen of weerleggen van schade aan een goed na een bepaalde periode van gebruik of werken. Het is ook een essentieel document voor het bepalen van de omvang van eventuele schade en herstellingskosten. Een gedetailleerde plaatsbeschrijving zet bovendien aan tot een bedachtzaam gebruik van het beschreven goed.

Voor het opstellen van een waterdichte plaatsbeschrijving voor een beschermd monument of een ander pand met erfgoedwaarde is kennis van onder meer bouwstijlen, historische bouwmaterialen, en traditionele afwerkingstechnieken onontbeerlijk. MONUMENTA heeft als erfgoed- en vastgoedexpert de nodige kennis in huis.

Wanneer is een plaatsbeschrijving nodig?

  • HUUR - Bij alle vormen van huur (woninghuur, handelshuur, kantoorhuur, …) behalve pacht, is de opmaak van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving aan het begin van de huurtermijn verplicht. Verhuurt of huurt u een monument of een ander historisch pand met een kwetsbaar interieur, origineel schrijnwerk, een bijzondere tuinaanleg, een collectie roerende goederen … dan heeft u alle belang bij een plaatsbeschrijving opgesteld door een vastgoed- én erfgoeddeskundige;
  • WERKEN - Bij het uitvoeren of laten uitvoeren van werken in of nabij een historisch pand of complex, laat u voor aanvang van de werken best een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken. Een plaatsbeschrijving kan ook door uw verzekeraar worden opgelegd. Een nauwkeurige beschrijving is uw garantie tegen onterechte schadeclaims;
  • AANKOOP – Voorafgaand aan de aankoop of erfpacht van een historisch waardevol onroerend goed laat u met een plaatsbeschrijving, en eventueel een inventaris, ondubbelzinnig vastleggen in welke staat het goed zich bevindt en welke roerende goederen in de prijs begrepen zijn. Zo kunt u met een gerust hart de sleuteloverdracht afwachten.

Wat kan monumenta voor u doen?

  • Opmaken van een omstandige en gedetailleerde tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij huur, werken of aankoop;
  • Opmaken van een inventaris van roerende goederen;
  • Verstrekken van onderhoudsadvies en -tips aan uw huurder;
  • Opmaken van een staat van vergelijking bij einde huur of werken, of bij levering van het goed;
  • Opmaken van een staat van vergelijking met schadebegroting;
  • ...

Wat kost een plaatsbeschrijving?

De kosten van een plaatsbeschrijving bij (einde) huur worden door de huurder en verhuurder elk voor de helft gedragen. Een beschrijving bij werken of aankoop wordt opgemaakt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de partijen anders overeenkomen.

De kostprijs van een plaatsbeschrijving van een monument of een ander onroerend goed met erfgoedwaarde wordt bepaald door onder meer de omvang en complexiteit van het gebouw of de site, de bouwstijl, de aard en de detaillering van de ornamentiek van exterieur en interieur, en de algemene staat. Elke prijsberekening is bijgevolg maatwerk.

Vraag uw offerte op maat of contacteer ons voor meer informatie.