Het gebruik van de website https://monumenta.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik

MONUMENTA BV besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u met ons contact opnemen.

Wij spannen ons in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website https://monumenta.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor de reproductie of het gebruik van teksten of multimedia-informatie is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, en een bronvermelding overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

MONUMENTA BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van ondernemingen, overheden, instanties of organisaties, en wordt u mogelijk verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. MONUMENTA BV beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. MONUMENTA BV aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

U bent vrij op uw eigen website hyperlinks aan te brengen naar (onderdelen van) onze website https://monumenta.be, mits correcte vermelding van de bron.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website mogelijk te maken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Er worden eveneens via google analytics anonieme gegevens verzameld over het aantal keer dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij wordt echter het IP-adres niet genoteerd. Enkel de sessiegebonden cookies worden gebruikt. Zodra de bezoeker de site verlaat, worden deze cookies vernietigd. Telkens u een site bezoekt, wordt met behulp van een cookie informatie via de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor,…) verzameld. Die informatie wordt verzameld voor statistische doeleinden en laat in geen geval toe u te identificeren.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.