Onderzoek, expertise en advies

MONUMENTA is een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoeks- en adviesbureau.

MONUMENTA beschikt over de vereiste expertise voor bouwhistorisch onderzoek zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel Bouwhistoricus 2009, opgesteld door de SERV.

MONUMENTA houdt zich aan de deontologische code van de BNB en werkt volgens de uitvoeringseisen voor bouwhistorisch onderzoek zoals omschreven in de 'Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek' (download).

Bouwhistorici:
Petra Maclot
Tim Bisschops

Bemiddeling en beheer

MONUMENTA is als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar en rentmeester bevoegd om:

  • te adviseren en te bemiddelen met het oog op de verhuur, verkoop of andere overdracht van onroerende goederen en onroerende rechten;
  • het financieel, juridisch, commercieel, administratief en technisch beheer te organiseren van private onroerende goederen en onroerende rechten;

Erkenningsnummer: BIV 501630 (België)
Titularis: Tim Bisschops

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16 B - 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Gehouden aan de vormingsplicht van het BIV