Referenties vennoten (selectie)

Image
Kasteel Diepenbroeck | Lievegem (Lovendegem)
Typologie: landhuizen, oranjerieën, hovenierswoningen, parken, hekpijlers,
Ontwerp:  Jean-Baptiste Pisson
Statuut:  beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek interieur

Image
Het Steen | Antwerpen
Typologie: burchten, gevangenissen, kapellen, musea
Ontwerp: Domien de Waghemakere, Rombout II Keldermans, Gustave Royers, Joseph Schadde e.a.
Statuut: beschermd monument, beschermde archeologische site
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis (××)

Image
Domein Mikhof | Brasschaat
Typologie: landhuizen, conciërgewoningen, hovenierswoningen, schuren, parken, hekpijlers, …
Ontwerp: Gilles-Barnabé Guimard, Carl Heinrich Petersen, Karel van der Straaten, …
Statuut: ankerplaats, erfgoedlandschap
Opdracht: algemene geografische inventarisatie, bouwhistorische opname

Image
Kasteel Arenberg | Heverlee

Typologie: landhuizen, kapellen, watermolens, parken, ...
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis

Image
Sterckshof | Deurne
Typologie:  landhuizen, kapellen, tuinen, walgrachten, musea, ...
Ontwerp: Jaak Alfons Van der Gucht e.a.
Statuut: beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis

Image
Kasteel Runcvoort | Merksem
Typologie:  landhuizen, parken, vijvers, kapellen, kloosters
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Kasteel van Horst | Holsbeek
Typologie: waterkastelen, donjons, poorten, walgrachtsites, kapellen, ...
Ontwerp: Ian Christiaen Hansche e.a.
Statuut: beschermd monument, beschermd cultuurhistorisch landschap
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis

Image
Hof te Couwelaer ('Drie Torekes') | Deurne
Typologie: landhuizen, koetshuizen, kapellen, ...
Ontwerp: Joseph Schadde, Joseph Claes e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Jan Vlemincktoren | Wijnegem
Typologie: duiventorens, toegangsbruggen, walgrachten, dienstgebouwen, ...
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Hof van Rameyen | Berlaar
Typologie: waterkastelen, donjons, koetshuizen, walgrachtsites, kapellen, ...
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Kasteel Ringenhof | Lier
Typologie: landhuizen, oranjerieën, conciërgewoningen, ...
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
Opdracht: materiaaltechnisch onderzoek, interieuronderzoek

 
Image
Rubenssite - Rubenshuis | Antwerpen
Typologie: herenhuizen, kunstenaarswoningen, tuinpaviljoenen, siertuinen, waterpompen, …
Ontwerp: Emiel van Averbeke e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Rubenssite - Kolveniershof | Antwerpen
Typologie: gildehuizen, verenigingsgebouwen
Ontwerp: Cornelis van den Eynde, Jan Pieter Van Bayerscheit de Jonge, Jos Gabriëls
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
De Groote Robijn - Banque d'Anvers | Antwerpen
Typologie: patriciërswoningen, bankgebouwen, ...
Ontwerp: Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek, opmaak beschermingsaanvraag

Image
Stadhuis | Antwerpen
Typologie: stadhuizen
Ontwerp: Cornelis Floris de Vriendt e.a.
Statuut: beschermd monument, UNESCO werelderfgoed
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis (××)

Image
Hôtel Della Faille de Leverghem | Antwerpen

Typologie: herenhuizen, scholen, siertuinen, ...
Ontwerp: Alexis Van Mechelen e.a.
Statuut: beschermd cultuurhistorisch landschap, vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Hôtel De Knyff | Antwerpen

Typologie: herenhuizen, bankgebouwen
Ontwerp: Pierre Jean Corebloem, Jean Baptiste Vereecken, e.a.
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorisch onderzoek Hof van Sint-Baafs / de Oude Munt, Vlasmarkt - Antwerpen
Hof van Sint-Baafs / Oude Munte | Antwerpen
Typologie: muntgebouwen, refugehuizen, herenhuizen, arcades, stedelijke kindertuinen
Ontwerp: Jan Pieter van Bauerscheit (?), Gustave Royers, Alexis van Mechelen, e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Referentie MONUMENTA BV - opmaak beheersplan en interieuronderzoek - complex de Coestalle - Minderbroedersrui, Antwerpen
Complex De Coestalle | Antwerpen

Typologie: herenhuizen, koetshuizen, arcades, poorten, muurschilderingen
Ontwerp: Henri Janssen, Guido Driessen, e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: opmaak beheersplan, interieuronderzoek

Image
Hôtel Arnould du Bois de Vroylande | Antwerpen

Typologie: herenhuizen, scholen, arcades, ...
Ontwerp: Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge
Statuut: beschermd monument
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis

Image
Koopmanshuis Ysebouts (Salons Arcadia)| Antwerpen
Typologie: herenhuizen, achterhuizen, arcades
Ontwerp: Frans Bex e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, begeleiding restauratiewerken

Image
Barokke herenwoning (Schilt van Colen)| Antwerpen
Typologie: herenhuizen
Ontwerp: Joseph Hertoghs, e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorisch onderzoek van het beschermd monument De Witte Lelie te Antwerpen, Minderbroedersrui
Barok herenhuis De Witte Lelie | Antwerpen
Typologie: herenhuizen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorisch onderzoek van het beschermd monument De Drie Gulden Leliën te Antwerpen, Mutsaardstraat
Barok herenhuis De Drie Gulden Leliën | Antwerpen
Typologie: herenhuizen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Den Schilt van Vrankryck | Antwerpen
Typologie: kapellen, arcades
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

 
Image
Pastorie van de Sint-Bartholomeusparochie | Merksem
Typologie: pastorieën, pastorietuinen
Ontwerp: R. Van Hekken
Statuut: beschermd monument, beschermd cultuurhistorisch landschap
Opdracht: opmaak beheersplan

Image
Pastorie van het Begijnhof | Lier
Typologie: pastorieën, begijnhoven
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument, UNESCO werelderfgoed, beschermd cultuurhistorisch  landschap
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorisch onderzoek van de pastorie van de Sint-Laurentiusparochie te Antwerpen, Markgravelei
Pastorie van de Sint-Laurentiusparochie | Antwerpen
Typologie: pastorieën, pastorietuinen, omheiningsmuren
Ontwerp: Pierre Bruno Bourla, Pieter Dens, Jef Huygh
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek


Image
Sint-Romboutskathedraal | Mechelen
Typologie: kapittelkerken, parochiekerken
Ontwerp: Jean d’Oisy, Andries I, Antoon I en Rombout II Keldermans, e.a.
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht, unesco werelderfgoed
Opdracht: bouwhistorische verkenning i.f.v. interieurrestauratie

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) – bouwhistorisch onderzoek in functie van de interieurrestauratie van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen
Sint-Jacobskerk | Antwerpen
Typologie: parochiekerken
Ontwerp: Herman I, Domien en Herman II de Waghemakere, Rombout Keldermans e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorisch onderzoek i.f.v. interieurrestauratie

Image
Parochiekerk Sint-Rochus en Sint-Rochuskerkhof | Deurne
Typologie: kerkhoven, parochiekerken, calvaries, lijkenhuizen, omheiningsmuren, grafmonumenten, ...
Ontwerp: François Baeckelmans, Fonderies de Zeelem, ...
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: inventarisatie

Image
Onze-Lieve-Vrouwekerk | Brugge
Typologie: parochiekerken, kapittelkerken, omheiningsmuren, ...
Ontwerp: J.F. Van Gierdegom, J.B. Rudd, L. Delacenserie, e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis

Image
Synagoge Oostende | Oostende
Typologie: synagogen
Ontwerp: Joseph de Langhe
Statuut: beschermd monument
Opdracht: materiaaltechnisch onderzoek, kleuronderzoek

 
Image
Klooster en Hospitaal Soeurs de l’Espérance | Antwerpen
Typologie: kloosters, kapellen, parken, ziekenhuizen, schuilkelders
Ontwerp: August Cols, Alfried Defever, Louis Michielssens, ...
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport, aanvullend historisch onderzoek

Image
Zwartzustersklooster | Antwerpen
Typologie: kloosters, ziekenhuizen, kapellen,…
Ontwerp: Paul van Glabbeek e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis (×)

Image
Voormalig Apostolinnenklooster | Antwerpen
Typologie: kloosters, kapellen, schoolgebouwen
Ontwerp: Louis De Vooght e.a.
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Image
Voormalig Witzustersklooster | Antwerpen
Typologie: kloosters, kloosterkerken, calvariebergen, …
Ontwerp:  Alfons Lambert Baggen e.a.
Statuut:  beschermd monument
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis  (×)

Referentie MONUMENTA BV - opmaak beheersplan - middeleeuwse kelder van de Sevensterre/Norbertinessenklooster - Hoogstraat, Antwerpen
Kelder Norbertinessenklooster | Antwerpen
Typologie: kloosters, kelders, straatkelders, stadswoningen, …
Ontwerp:  Guido Derks e.a.
Statuut:  beschermd monument
Opdracht: opmaak beheersplan

 
Image
Stuivenberggasthuis | Antwerpen
Typologie: ziekenhuizen, sanatoria, kloosters, ketelhuizen, wasserijen, directiewoningen, …
Ontwerp: Frans Baeckelmans, Jules Bilmeyer, Joseph Van Riel, Emiel Van Averbeke, …
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorisch onderzoek volledige gasthuissite, kleuronderzoek

Image
Voormalige Berg van Barmhartigheid | Antwerpen
Typologie: bergen van barmhartigheid, archiefgebouwen, beluiken
Ontwerp: André Fivez e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis

Image
Stedelijk bewaarhuis voor geesteszieken | Antwerpen
Typologie: psychiatrische instellingen, asile-dépôt, tuinpaviljoenen, werkplaatsen, omheiningsmuuren,...
Ontwerp: Edouard Van Opstal, Frits Sano, ...
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Het Werk der Daklozen | Antwerpen
Typologie: liefdadigheidsinstellingen, kaatsbanen, magazijnen, burgerwoningen, kapellen, ...
Ontwerp: Henry Van Cuyck, Corneille Joseph Kennes; Jean Waterkeyn, Vincent Cols - Jules De Roeck, e.a.
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - kleurhistorisch onderzoek van het buitenschrijnwerk van de apothekerswoning van het Stuivenberggasthuis te Antwerpen, Boerhaavestraat
Apothekerswoning Stuivenberggasthuis | Antwerpen
Typologie: ziekenhuizen, directiewoningen
Ontwerp: Jan Frans 'John' Van Beurden
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: kleuronderzoek buitenschrijnwerk

 
Image
Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen | Antwerpen
Typologie: onderwijsgebouwen, hogescholen, interieurs
Ontwerp: Jules Coomans, Laurent Duvivier, Adolphe Van Coppernolle, ...
Statuut: beschermd monument
Opdracht: opmaak beheersplan 

Image
Knechtjeshuis en Nijverheidsschool| Antwerpen
Typologie: weeshuizen, gebouwen voor secundair onderwijs, ...
Ontwerp: Gustave Royers, Alexis Van Mechelen, Leonard Blomme, Henri Blomme, e.a.
Statuut: beschermd monument, vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorische waardenstelling

Image
Voormalige Stedelijke meisjesschool | Antwerpen
Typologie: onderwijsgebouwen, conciërgewoningen, sportzalen, ...
Ontwerp: Alexis Van Mechelen
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport (*)

Image
Basisschool De Molen | Hoboken
Typologie:  onderwijsgebouwen, onderwijzerswoningen, conciërgewoningen, sportzalen, …
Ontwerp: Frans Van Rompaey, Marc Denkens, …
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek

Image
Voormalige Katholieke Normaalschool | Antwerpen
Typologie: normaalscholen, internaten
Ontwerp: Frans Peeters, Frans Bex
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Image
Voormalige Stedelijke kindertuin | Antwerpen
Typologie: kinderdagverblijven, kleuterscholen, droogzolders
Ontwerp: Alexis Van Mechelen
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport (*)

Image
Handelshogeschool Sint-Ignatius | Antwerpen
Typologie:  hogescholen, onderwijsgebouwen, kapellen, kloosters, ...
Ontwerp: August Cols, Alfried Defever, ...
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - kleuronderzoek van de feestzaal van het Koninklijk Atheneum te Antwerpen
Koninklijk Atheneum (feestzaal) | Antwerpen
Typologie:  onderwijsgebouwen, feestzalen, ...
Ontwerp: Pieter Dens, Ferdinand Truyman, ...
Statuut: beschermd monument
Opdracht: kleuronderzoek feestzaal

 
Image
'Achter het Stadhuis' - Museumsite DIVA | Antwerpen
Typologie: gildehuizen, musea, stadswoningen, ...
Ontwerp: --
Statuut: beschermde monumenten
Opdracht: bouwhistorische opname, effectenrapport

Image
Den (Gulden) Griffoen | Antwerpen

Typologie: stadswoningen, achterhuizen, muurschilderingen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument (voorhuis)
Opdracht: CHE-rapport, bouwhistorische ontleding (achterhuis)

Image
Dry Bellen, Papegaeyken & Cleynen Helm | Antwerpen

Typologie: stadswoningen, kunstenaarswoningen, straatkelders, muurschilderingen,...
Ontwerp: Joannes Philippart, Gregorius Sartini, Philippe Van der Elst, ...
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Referentie MONUMENTA BV - bouwhistorische opname - Jazzcafé De Muze / complex den Gulden Haen - Melkmarkt, Antwerpen
Den Gulden Haen (Jazzcafé De Muze) | Antwerpen
Typologie: stadswoningen, poorten, kelders, cafés
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Den Grooten Arent | Antwerpen
Typologie: stadswoningen.
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Den Keerskorff - Librarye | Antwerpen
Typologie: stadswoningen
Ontwerp: Joseph Antoine Hompus, Maurice Pety, Henry Corbusier
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport (**)

Image
Het Stoelken | Antwerpen
Typologie: stadswoningen.
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek

Image
De Cluyse - Cleyn Oostershuys | Antwerpen
Typologie: stadswoningen.
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, bouwarcheologisch onderzoek

Image
Sint-Jacob Minor & Major | Antwerpen
Typologie: stadswoningen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Woning Cornelis II Floris de Vriendt| Antwerpen
Typologie: kunstenaarswoningen, stadswoningen, schoolgebouwen
Ontwerp: Cornelis II Floris de Vriendt (?), Antoine Van den Berghe-Le Roy, e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, bouwarcheologisch onderzoek

Image
Rijksmonument Den Ancker| Hulst (NL)
Typologie: stadswoningen
Ontwerp: --
Statuut: rijksmonument
Opdracht: bouwhistorisch onderzoek

Image
Den Grooten & Cleynen Refter | Antwerpen
Typologie: stadswoningen.
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, bouwhistorische ontleding

Image
Het Fortuyn | Hoogstraten
Typologie: brouwerijen, mouterijen, brouwerswoningen, herenhuizen
Ontwerp: Pieter Jozef Taeymans
Statuut: beschermd monument
Opdracht: Bouwhistorische opname, kleuronderzoek voorgevel

Image
Den Groenen Schilt | Antwerpen
Typologie: stadswoningen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname,

Image
Voormalige Voetboghe & Bleyckhoff | Antwerpen
Typologie: burgerhuizen, blekerijen
Ontwerp: Adrianus De Wolf
Statuut: CHE-gebied
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek ancien régime

Image
Den Bock - Woning Jan Breughel de Oude| Antwerpen
Typologie: herenhuizen, kunstenaarswoningen
Ontwerp: Heliodore Leclef, Joseph Hertogs, e.a.
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
D'Oude Kercke - Stortborse| Antwerpen
Typologie: stadswoningen
Ontwerp: --
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorische opname, bouwarcheologisch onderzoek, kleuronderzoek

Image
Barok Diephuis Den Vilten Hoet | Antwerpen
Typologie: stadswoningen, winkelhuizen, winkelpuien
Ontwerp: Gaston Bascourt, François Mertens
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, materiaaltechnisch onderzoek, kleuronderzoek

Referentie MONUMENTA BV - bouwarcheologisch onderzoek - complex Rooden Osch - Minderbroedersrui, Antwerpen
Den Rooden Osch (achterhuizen) | Antwerpen
Typologie: stadswoningen
Ontwerp: --
Statuut: CHE-gebied
Opdracht: bouwarcheologisch onderzoek, kleuronderzoek

 
 
Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorische opname en materiaaltechnisch onderzoek van het beschermde hoekhuis Lente te Berchem, Generaal Van Merlenstraat 30
Hoekhuis Lente | Berchem - Zurenborg
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Jos Bascourt
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname, materiaaltechnisch onderzoek

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - opmaak van een beheersplan voor de beschermde burgerwoning De Morgenster te Berchem, Cogels-Osylei
Burgerhuis De Morgenster | Berchem - Zurenborg
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Jos Bascourt, Henri Verbuecken, Arthur Pierre
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: opmaak beheersplan

Referentie MONUMENTA BV - bouwhistorisch onderzoek en opmaak beheersplan - huis Boreas - Transvaalstraat, Zurenborg
Burgerhuis Boreas | Berchem - Zurenborg
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Jos Bascourt, Veranneman & Zonen
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek interieur, opmaak beheersplan

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - Huis 'Den Passer' - architectenwoning Jean Jacques Winders te Antwerpen, Tolstraat
Huis De Passer | Antwerpen
Typologie: architectenwoningen, stadswoningen, interieurs, achterhuizen
Ontwerp: Jean Jacques Winders
Statuut: beschermd monument
Opdracht: heuristisch onderzoek, opmaak beheersplan, kleuronderzoek

Image
Huis Albrecht - 'La  Rade' | Antwerpen
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Joseph Hertogs, Henri Verbuecken
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, interieuronderzoek

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorische opname en materiaaltechnisch onderzoek van het beschermde hoekhuis Zomer te Berchem, Generaal Van Merlenstraat 28
Hoekhuis Zomer | Berchem - Zurenborg
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Jos Bascourt
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname, materiaaltechnisch onderzoek

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - verkoopbegeleiding van de Woning Van Bree, Mechelsesteenweg - Antwerpen
Hôtel Van Bree | Antwerpen
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Jan De Vroey, Léon Stynen
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: begeleiding verkoop

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorische opname van het beschermde hoekhuis Winter te Berchem, Generaal Van Merlenstraat 29
Hoekhuis Winter | Berchem - Zurenborg
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Jos Bascourt
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Huis De Marentak | Antwerpen
Typologie: burgerhuizen
Ontwerp: Flor van Reeth
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorische opname en materiaaltechnisch onderzoek van het beschermde hoekhuis Herfst te Berchem, Generaal Van Merlenstraat 27
Hoekhuis Herfst | Berchem - Zurenborg
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Jos Bascourt
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname, materiaaltechnisch onderzoek

Referentie MONUMENTA BV - kleuronderzoek - architectenwoning Flor van Reeth - Boekenberglei, Deurne
Architectenwoning Flor Van Reeth | Deurne
Typologie: architectenwoningen, burgerhuizen
Ontwerp: Flor Van Reeth
Statuut: beschermd monument
Opdracht: kleuronderzoek gevel

Image
Rentenierswoning Van der Stucken | Antwerpen
Typologie: stadswoningen, rentenierswoningen, interieurs
Ontwerp: Lievin Van Opstal, Florent Vaes
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport 

Image
Burgerhuis in Louis-Philippestijl | Antwerpen
Typologie: burgerhuizen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Eclectische burgerwoning | Antwerpen
Typologie: burgerhuizen, interieurs
Ontwerp: Joannes Ariëns-Arcay
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

 
Referentie MONUMENTA BV - bouwhistorisch onderzoek en kleuronderzoek - variététheater Oud België / Ancienne Belgique - Kipdorpvest, Antwerpen
Zaal Oud België - Ancienne Belgique | Antwerpen
Typologie: concertzalen, variététheaters, directeurswoningen, kantoorgebouwen
Ontwerp: Frans Van Dijk, Marcel Chabot, Raymond Rombouts
Statuut: Beschermd monument
Opdracht: Bouwhistorische opname, kleuronderzoek gevelschrijnwerk en interieur

Image
Modepaleis Au Dôme des Halles | Antwerpen
Typologie: winkels, warenhuizen
Ontwerp: Charles Dens, Gustave Hubrecht
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek gevels en interieur

Image
Voormalige Roepzaal Marnix | Antwerpen
Typologie: veilinghuizen, burgerhuizen
Ontwerp: Hendrik Krekel, Louis De Vooght, Jos Somers, e.a.
Statuut: CHE-gebied
Opdracht: CHE-rapport 

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - bouwhistorisch onderzoek van het winkelhuis Tabakswaren Meinertzhagen, Sint-Jorispoort - Antwerpen
Tabakswaren Meinertzhagen | Antwerpen
Typologie: winkelhuizen, winkelinterieurs, winkelpuien
Ontwerp: --
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Image
Voormalige Bank van Turnhout e.a. | Turnhout
Typologie: bankgebouwen, directeurswoningen, herenhuizen
Ontwerp: Jan Crols, Alphonse Pauwels, ...
Statuut: beschermd monument
Opdracht: kleuronderzoek gevels

Image
Winkelhuis in Louis-Philippestijl | Antwerpen
Typologie: winkels, stadswoningen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Hotel Wagner & schermenmagazijn Opera | Antwerpen
Typologie: hotels, operagebouwen, magazijnen, gelagzalen
Ontwerp: Edward Van Not, Emiel Van Averbeke, Alexis Van Mechelen
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Voormalig Artsenhuis | Antwerpen
Typologie: burgerhuizen, verenigingsgebouwen, interieurs
Ontwerp: Franciscus De Wolf, Louis Van Cuyck, Ferdinad Dermond
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Image
Winkelhuis in neo-Pompeiiaanse stijl | Antwerpen
Typologie: winkelhuizen
Ontwerp: Eugène Dieltiëns, Jan Smits, Constant De Winter
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport, kleuronderzoek gevel

Referentie MONUMENTA BV - historisch-archivalisch onderzoek en advies - Vredehof - Deurne
Estaminet Vredehof | Deurne
Typologie: herbergen, gelagzalen
Ontwerp: Henri Block
Statuut: --
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek

Image
’t Gulden Casteel | Antwerpen
Typologie: winkelhuizen, houten winkelpuien, ...
Ontwerp: Constant Lixon, André Duym, ...
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport, bouwarcheologisch onderzoek, kleuronderzoek

 
Image
Mouterij-brouwerij Brosens | Hoogstraten
Typologie: brouwerijen, mouterijen, moutasten
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: Bouwhistorische opname

Image
Scheepswerven Cockerill Yards | Hoboken
Typologie: scheepswerven, dokken, ...
Ontwerp: J. Van Mighem e.a.
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Het 'Waterhuys' - Museum Brouwershuis | Antwerpen
Typologie: gildehuizen, rosmolens, waterreservoirs, …
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek bouwgeschiedenis

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) - het uitvoeren van een kleuronderzoek van de Siberiabrug-noord te Antwerpen, Siberiastraat
Siberiabrug-noord | Antwerpen
Typologie: basculebruggen
Ontwerp: Joseph B. Strauss (patent)
Statuut: beschermd monument
Opdracht: kleurhistorisch onderzoek

Image
Voormalige brouwerij De Gulde Ster | Antwerpen
Typologie: brouwerijen, poorten
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: bouwhistorische opname, kleuronderzoek

Image
Pakhuis Arend - Ahrant | Antwerpen
Typologie: opslagplaatsen, magazijnen
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument, beschermd stadsgezicht
Opdracht: bouwhistorische opname

Image
Ticketkiosk FLANDRIA | Antwerpen
Typologie: kiosken
Ontwerp: Victor Blommaert
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: materiaaltechnisch onderzoek, kleuronderzoek

Referentie MONUMENTA BV - bouwhistorisch onderzoek keldercomplex Nieuwe Moriaen, Stadswaag - Antwerpen
Keldercomplex Nieuwe Moriaen | Antwerpen
Typologie: opslagplaatsen, magazijnen, natiegebouwen
Ontwerp: Jacob van Hencxthoven, Gilbert van Schoonbeke
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed, beschermd stadsgezicht
Opdracht: CHE-rapport, bouwarcheologisch onderzoek

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) – CHE-rapport van de site Oude-Markt Voerliedennatie te Antwerpen
Oude Markt Voerlieden Natie | Antwerpen
Typologie: opslagplaatsen, magazijnen, natiegebouwen
Ontwerp: --
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed (gesloopt)
Opdracht: CHE-rapport

Image
Kantoorgebouw CMA Van Ommeren | Antwerpen
Typologie: kantoorgebouwen, rederijen
Ontwerp: Brinkman & Van den Broek
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

 
 
Image
Landschap Opstalpolder | Berendrecht en Stabroek
Typologie: agrarische landschappen, polders, hoeves, dijken, kasseiwegen, linies, bunkers, sluizen, …
Ontwerp: --
Statuut: beschermd landschap, vastgesteld bouwkundig erfgoed, ankerplaats, …
Opdracht: inventarisatie, historisch-geografisch onderzoek

Image
Pachthoeve van het Laarhof | Ekeren
Typologie: hoeven, woonstalhuizen, (Kempische) schuren
Ontwerp: --
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: bouwhistorische opname, bouwarcheologisch onderzoek (schuur) 

Image
Veehouderij Beuckelaers | Wilrijk
Typologie: burgerhuizen, schuren, stallen
Ontwerp: Louis Somers, André Somers, Emiel Somers
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: CHE-rapport

Image
Kruishoef (Mikhof) | Brasschaat
Typologie: hoeves, schuren, …
Ontwerp: --
Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed, ankerplaats, …
Opdracht: bouwhistorische ontleding

Image
Pachthoeve Hof van Delft | Berendrecht
Typologie: woonstalhuizen, schuren, …
Ontwerp: --
Statuut: --
Opdracht: inventarisatie erfgoedwaarden

 
Image
District Deurne| Deurne
Typologie: burgerhuizen, architectenwoningen, meergezinswoningen, ...
Ontwerp: Jef Huygh, Flor Van Reeth, Gustaaf Van Meel, Robert Van Averbeke, ...
Statuut: beschermd monument, vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: herinventarisatie bouwkundig erfgoed  (* / **)

Referentie MONUMENTA BV (vennoten) – inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Tentoonstellingswijk te Wilrijk
Tentoonstellingswijk | Wilrijk
Typologie: burgerhuizen, architectenwoningen, appartementsgebouwen, ...
Ontwerp: Jacques Maccario, Paul Smekens, Jan Jacobs, Joan Coninck Westenberg, ...
Statuut: beschermd monument, vastgesteld bouwkundig erfgoed
Opdracht: inventarisatie bouwkundig erfgoed ( ** )

Image
Triomf van de Schone Kunsten (KMSKA) | Antwerpen
Typologie: beeldengroepen
Ontwerp: Thomas Vinçotte
Statuut: beschermd monument (deel van)
Opdracht: archivalisch onderzoek

Image
Egyptische Tempel - ZOO | Antwerpen
Typologie: dierentuinen, tempels (tuinpaviljoenen), ...
Ontwerp: Charles Servais
Statuut: beschermd monument, beschermd cultuurhistorisch landschap
Opdracht: historisch-archivalisch onderzoek ontwerp en bouwgeschiedenis

Image
Sint-Augustinuskerk (poort) | Antwerpen
Typologie: kerken, poorten
Ontwerp: --
Statuut: beschermd monument
Opdracht: architectuurhistorische nota

 

(*)    = i.s.m. E. Van Severen
(×)    = i.s.m. I. Van Ginneken
(**)  = i.s.m. GUMA NV
(××)  = in TV met I. Van Ginneken & L. De Clercq (opdracht: integraal bouwhistorisch onderzoek)